Verkoop Uitgeest van Start!

21-12-2017

De officiële verkoop van Waterman in Uitgeest is van start gegaan. De verkoopmanifestatie was succesvol. Mocht u verhinderd zijn geweest, kunt u de verkoopdocumenten terugvinden op www.wonen-uitgeest.nl of ophalen bij Teer Makelaars, Middelweg 71 in Uitgeest.

De officiële verkoop van Waterman in Uitgeest is van start gegaan. De verkoopmanifestatie was succesvol. Mocht u verhinderd zijn geweest, kunt u de verkoopdocumenten terugvinden op www.wonen-uitgeest.nl of ophalen bij Teer Makelaars, Middelweg 71 in Uitgeest.

Als u een voorkeur voor een appartement heeft, kunt u zich via www.wonen-uitgeest.nl bij het kopje "inschrijven" inschrijven. U komt via de link op een inschrijfformulier waarop u de ontbrekende gegevens kunt invullen en uw voorkeurkeuze(s) voor een appartement kunt aangeven.

Meerdere geïnteresseerden hebben, voorafgaand aan de start verkoop, te kennen gegeven een voorstel te willen doen om in aanmerking te komen voor een van de woningen. Om iedereen een gelijke kans te geven heeft het verkoopteam een v.o.n.-prijs vastgesteld. U heeft de mogelijkheid om bij de inschrijving op één of meerdere bouwnummers aan te geven of, en zo ja hoeveel u bereid bent om boven de vastgestelde v.o.n.-prijs te bieden.

Indien u het gehele formulier heeft ingevuld en ondertekend doet u automatisch mee aan de toewijzing.

Op zondag 29 oktober 2017 om 23.59 uur sluit de inschrijving. De appartementen worden toegewezen onder alle kandidaten die zich volledig hebben ingeschreven vóór 30 oktober 2017. Alle correcte inschrijvingen worden gelijk behandeld en dus niet op volgorde van binnenkomst.

Op maandag 30 oktober 2017 zal de toewijzing plaatsvinden. De appartementen zullen worden toegewezen op 1e voorkeurkeuze. Bij meerdere gegadigden voor één bouwnummer vindt de toewijzing plaats op basis van loting. Als de 1e voorkeurkeuze voor een specifiek appartement al aan een andere gegadigde is toegewezen, kan een eventuele 2e voorkeurkeuze worden toegewezen, enz.

Indien u een appartement krijgt toegewezen, krijgt u hierover maandag 30 oktober 2017 een e-mail en wordt u door de makelaar gebeld. U heeft dan de keuze om het appartement te accepteren of te weigeren. Bij acceptatie kunt u een vrijblijvende afspraak maken met de verkopende makelaar. De eerste gesprekken zullen vanaf dinsdag 31 oktober 2017 plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Verkoopteam Waterman - Uitgeest